Ако не можете да четете приказки на децата си, дайте им този линк: Аудио книги


Управление на стъпков двигател с регулиране на тока

За реализацията на подобна схема хората са разработили готови решения. Едно от тях е двойката L297 - L298. Клипчето за теста на PWM в този блог е именно с тях.


Това е едно евтино и лесно решение за изработване на CNC управление. Принципната схема на един примерен вариант е описана в следващия PDF файл. Ако решите да я ползвате, имайте предвид, че страна спойки е подготвена за тонер трансфер, но файлът трябва да се отпечата на zoom 100%. Страна елементи не е обърната огледално, защото се ползват мостчета, т.е. платките са едностранни.
Това е платката на драйвера:



Това са наситените контролер и драйвер в действие:




Моторите са важни, ето какво може да се получи ако един от тях е с различни параметри:




За да тръгнат всички заедно намалих скоростта:





Тук е принципната схема и платките в PDF формат:

  CNC Controller by  



  
Още по - лесно решение е използването на интегрирания вариант с двете схеми в един корпус L6208:

Ако токът, който двойният мост L298 издържа е недостатъчен, може да се използват два моста L6203. При добро охлаждане би трябвало да работят без проблеми до 5А. Има достатъчно схеми в Интернет, например тази:


А ако и този ток е малък, мостът може да се направи от MOSFET транзистори:

Другата схема е с еднотипни MOSFET транзистори и с по - големи възможности за регулиране на тока на двигателите. Тя е взаимствана от http://master.i4.ru/index.php?topic=46.0
Има вграден таймер за превключване на тока на покой на моторите, който се настройва с тримера R17. Работният ток се регулира с R18. Тъй като двата тримера са взаимно свързани, желаните настройки се постигат с няколко опита. Отчетох няколко особености на тази схема:
1. Поради факта, че се използва 555, активният фронт е отрицателният, тоест драйверът работи при ниско ниво на входния сигнал;
2. Ако се използва активно ниско ниво в Mach3 е възможно драйверът да не може да се активира, вероятно заради недостатъчното време за превключване на 555;
За тези, които искат да го пробват, поствам графичен оригинал на платката, която пробвах и работи. Файлът в .pdf  формат може да се изтегли от Scribd (следва се линка в сиво, опцията в Scribd -> Download). При печат на графичния оригинал форматът трябва де е 1:1


L297_IR2104_IRFZ44

No comments:

Post a Comment